cpanel

Thang May Mạnh Thắng

Thang tải hàng cửa CO-4C

B-B: Mặt cắt ngang hố thang
(Cửa CO - Đối trọng phía sau)

thang-may-co4c1

 


B-B: Mặt cắt ngang hố thang
(Cửa 4C - Đối trọng phía sau)

 

thang-may-co4c2

thang-may-co4c3


Chú thích:

 

  • Chiều cao phòng máy tối thiểu 1800mm (theo TCVN) đối với thang dùng máy kéo.
  • Kích thước thiết kế hố dùng cho thang máy dùng tời điện khác so với bảng trên (tính cụ thể).
  • Đối với thang tải hàng có người đi, chiều cao cửa tối thiểu là 1800mm.
  • Đối với thang tải hàng không có người đi, chiều cao cửa tối đa là 1250mm, tải trọng tối đa 400kg.

 


Tin cũ hơn:

 

Bạn biết tới Thang Máy Mạnh Thắng từ đâu?
 

Đối tác

thanh máy
_______________________
thanh may
_______________________
mitsubishi

Videos thang máy