cpanel

Thang May Mạnh Thắng

Thang tải hàng cửa 2S-3S-CG

B-B: Mặt cắt ngang hố thang
(Cửa 2S - Đối trọng bên hông)

thang-tai-hang-2s-3s-1


B-B: Mặt cắt ngang hố thang
(Cửa 3S - Đối trọng bên hông)

thang-tai-hang-2s-3s-2


B-B: Mặt cắt ngang hố thang
(Cửa CG - Đối trọng bên hông)

thang-tai-hang-2s-3s-3

thang-tai-hang-2s-3s-4


Chú thích:

Chiều cao phòng máy tối thiểu 1800mm (theo TCVN) đối với thang dùng máy kéo.

Kích thước thiết kế hố dùng cho thang máy dùng tời điện khác so với bảng trên (tính cụ thể).

Đối với thang tải hàng có người đi, chiều cao cửa tối thiểu là 1800mm.

Đối với thang tải hàng không có người đi, chiều cao cửa tối đa là 1250mm, tải trọng tối đa 400kg.


Tin cũ hơn:

 

Bạn biết tới Thang Máy Mạnh Thắng từ đâu?
 

Đối tác

thanh máy
_______________________
thanh may
_______________________
mitsubishi

Videos thang máy