cpanel

Thang May Mạnh Thắng

Thang máy bệnh viện

Thang giường bệnh cửa 2S

A-A: Mặt cắt dọc hố thang

thang-benh-vien-2s-1

 

   

Thang máy bệnh viện

Thang máy tải giường bệnh do Công ty Mạnh Thắng cung cấp có tải trọng từ 1600-2500 kg và bao gồm nhiều đặc tính kỹ thuật chủ yếu được thiết kế đem lại sự lựa chọn cần thiết phù hợp cho tất cả các loại thang bệnh viện mới.
 

Bạn biết tới Thang Máy Mạnh Thắng từ đâu?
 

Đối tác

thanh máy
_______________________
thanh may
_______________________
mitsubishi

Videos thang máy