cpanel

Thang May Mạnh Thắng

Dịch vụ

   

Thiết kế cửa tầng

• Cửa: thép phủ sơn tiêu chuẩn - Thép không gỉ: Sọc, gương, hoa văn (lựa chọn)
• Khung bao: thép phủ sơn tiêu chuẩn - Thép không gỉ: Sọc, gương (lựa chọn)

thang-may-2s

Hai cánh cửa mở lùa về một phía (2S)

thang-may-4c

Bốn cánh mở tim(4C)
Four panels in Center- Opening (4C)

thang-may-e-1a

Cửa tầng khung với bao bản hẹp 

thang-may-e-4a

Cửa tầng với phần hiển thị phía trên

 

 

 

 

 

 

 

   
Các bài viết khác...

Bạn biết tới Thang Máy Mạnh Thắng từ đâu?
 

Đối tác

thanh máy
_______________________
thanh may
_______________________
mitsubishi

Videos thang máy